Inclutrain extends

Het Erasmus+ project „Inclutrain extends“ is gestart in het najaar van 2023 en loopt tot februari 2026. Het volgt op de internationale projecten Inclutrain (2017-2020) en Inclutrain conncets (2020-2023).

Het project Inclutrain is gewijd aan de vraag hoe inclusie kan worden bevorderd in het leven en werk van mensen met en zonder ondersteuningsbehoeften en hoe nieuwe ruimtes kunnen worden geopend om van elkaar te leren. Het is een project met een innovatieve benadering van persoonsgericht onderwijs.

Het uitgangspunt van het project is de maatschappelijke behoefte om uitsluitende sociale structuren tegen te gaan. Uitsluiting doet zich niet alleen voor bij mensen met een hulpvraag, maar manifesteert zich ook in veel alledaagse situaties. Het project Inclutrain is een experimenteerveld waarin benaderingen om inclusie te realiseren (verder) worden ontwikkeld. Een focus is niet simpelweg het creëren van een visie op inclusie, maar om persoonsgericht te werken, d.w.z. om mensen en hun uniekheid centraal te stellen.

De projectactiviteiten omvatten inclusieve projectbijeenkomsten en de verdere ontwikkeling van methoden en seminarmateriaal. Trainers worden ook getraind en er worden bijeenkomsten voor intercollegiale groepen georganiseerd.

 

Handboek Methoden

Vertegenwoordigers van de partnerorganisaties - Kick-off Meeting, 2023
Verdiepende methoden door praktische oefeningen!