trenner-2

PROJECTPARTNERS

Albert de Vries - Onderzoek in eigen werk

Albert de Vries is een zelfstandig ondernemer die vanuit zijn bureau ‘Albert de Vries Onderzoek in eigen werk’ advies en begeleiding biedt bij beroeps- en kwaliteitsontwikkeling in de landbouw, gehandicaptenzorg en het onderwijs.  Er bestaat een nauwe samenwerking met de Academie voor Ervarend Leren.

Albert begeleidt en adviseert mensen in het onderwijs en de gehandicaptenzorg, ook daar waar er een raakvlak is met de landbouw. De inzet is om het initiatief van de deelnemers te bevorderen. De gedragspatronen van de individuele persoon, die elders vaak als storend worden ervaren, worden als zinvol initiatief opgepakt en versterkt. De aanpak is gebaseerd op een methodische werkwijze, die hij in de loop van zijn promotie heeft ontwikkeld.

Albert de Vries begeleidt het project inhoudelijk en geeft de partnerinstellingen ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de opleidingsactiviteiten. Hij heeft ook een taak bij het documenteren van de resultaten van de projectactiviteiten.