Inclutrain connect - inclusieve uitwisseling en samenwerking rond persoonsgerichte beroepsopleiding

Inclutrain connect is een 2-jarig uitwisselingsproject met als doel een basis met doorleefde inclusie op te bouwen en een nieuwe weg in te slaan in de beroepsopleiding voor mensen met zonder zorgvraag.

In juni 2021 vond de startbijeenkomst voor het nieuwe project plaats bij projectpartner Weide-Hardebek. Na een lange Corona-vertraging konden de vertegenwoordigers van alle projectpartners voor het eerst bijeenkomen voor de Kick-off en het verder voorbereiden van de projectactiviteiten.

Informatie over de methode

Vertegenwoordigers van de Inclutrain connect partnerinstellingen op de startbijeenkomst in Weide-Hardebek

Opleidingsactiviteiten

Als centraal element van het project zijn 5 inclusieve opleidingen gepland:

Mensen met ondersteuningsbehoeften, werkbegeleiders, opleiders en leidinggevend personeel van de verschillende partners zullen aan de opleiding deelnemen. Zij komen uit verschillende werkgebieden, zoals onderhoudswerk, tuinbouw, huishouden of verkoop.

Tijdens deze trainingen werken alle deelnemers aan het identificeren van individuele kwaliteiten, het aansluiten hierop en het uitbreiden van hun professionele competenties.

 

Uitgevoerde opleidingsactiviteiten

1. Opleidingsactiviteit in Weide-Hardebek (DE)

In oktober 2021 vond de eerste opleidingsactiviteit van het nieuwe project
Inclutrain connect plaats. 

Aan de activiteit namen van alle 7 projectpartners 33 mensen, met en zonder ondersteuningsbehoeften, deel

2. Opleidingsactiviteit Urtica de Vijfsprong (NL) April 2022

In april 2022 vond de tweede opleidingsactiviteit van het project Inclutrain connect plaats. De activiteit werd bijgewoond door 34 deelnemers met en zonder ondersteuningsbehoeften van alle 7 projectpartners.

Thematische focus: Leerruimten cre√ęren door plaats en handelingsimpuls met elkaar te verbinden

 

3. Opleidingsactiviteit Birkenhof (AT) Juni 2022

In de zomer van 2022 opende zorginstelling de Birkenhof zijn deuren en verwelkomde de deelnemers aan de 3e serie trainingsdagen. De trainingsdagen werden bijgewoond door 26 deelnemers van 5 projectpartners. Er waren deelnemers mét en zónder zorgvraag 

Thematische focus: Het ontwerpen van documentatie op een persoonsgerichte manier. Ontwikkelingsplannen en portfolio’s

4. Opleidingsactiviteit Casa de Santa Isabel (PT) September 2022

De vierde training van het Inclutrain connect Project vond plaats bij Casa de Santa Isabel in Portugal in september 2022. Er waren 21 deelnemers van de partnerorganisaties en er namen gemiddeld 12 medewerkers van Casa de Santa Isabel deel aan de activiteiten.

Thematische focus: Ontwerpen van vergaderingen als een leerruimte. Werken met de handelingsimpulsen van de mensen die samenwerken

5. Opleidingsactiviteit Loidholdhof (AT) Februari 2023

De vijfde en laatste trainingsactiviteit van het project Inclutrain connect vond in februari 2023 plaats op de Loidholdhof. 24 Gasten van de partnerorganisaties en 19 deelnemers van de Loidholdhof namen deel aan de drie dagen.

Thematische focus: Leerresultaten laten zien en nieuwe perspectieven zichtbaar maken. Een cultuur van aandacht en waardering voor mensen, werkruimtes en jezelf ontwikkelen.