trenner-2

PROJECTPARTNERS

Hofgemeinschaft Weide-Hardebek

Weide-Hardebek is een sociaal-therapeutische woon- en werkgemeenschap. Op de drie boerderijen wonen 100 mensen met en zonder handicap. Zij werken in de biologisch-dynamische groenteteelt en akkerbouw, maar ook in de veeteelt, de bakkerij, de huishouding en de technische dienst.

Voor ons is een handicap geen evaluatief persoonlijkheidskenmerk, maar een begrip in die zin dat algemene sociale normen en prestatiecriteria barrières opwerpen die mensen met bijzondere behoeften uitsluiten van een gelijkwaardige deelname aan de samenleving.

Deze belemmeringen zijn vooral duidelijk met betrekking tot beroepsopleidingsmogelijkheden. De formele en inhoudelijke eisen van bestaande en erkende beroepsopleidingen overbelasten en veronachtzamen het potentieel en de capaciteiten van deze mensen.

Zo hebben we in het vorige project Inclutrain samen met de integratieve boerderijgemeenschap Loidholdhof en de therapeutische woon- en werkgemeenschap Urtica de Vijfsprong randvoorwaarden en pedagogische methoden ontwikkeld voor individuele training van mensen met speciale ondersteuningsbehoeften. Aangezien individuele begeleiding bijzondere eisen stelt aan de opleiders, is dit vervolgproject Inclutrain connect in de eerste plaats gericht op de opleiding van de opleiders. Samen met de stagiairs zullen zij de in het vorige project ontwikkelde methoden voor individueel, persoonsgericht onderwijs in hun dagelijks werk toepassen.

 
 

Logo Weide HardebekContact:
Hofgemeinschaft Weide-Hardebek

Hauptstraße 32-34,
24616 Hardebek
Duitsland

Tel.: +49 (0) 43 24 – 88 27 90
Fax: +49 (0) 43 24 – 88 27 911

hardebek@t-online.de
www.weide-hardebek.de